(Phiên bản 2023) Tinh chất ampoule tái tạo phục hồi chuyên sâu 50ml