CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XANH LONG AN và các công ty liên kết (bao gồm bất kỳ công ty nào được kiểm soát, chi phối hoặc dưới sự kiểm soát chung của CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XANH LONG AN, sau đây gọi chung là “Công nghệ xanh Long An“) thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng liên quan đến các trang web, sản phẩm và dịch vụ của Công nghệ xanh Long An (gọi chung là “Sản phẩm của Công nghệ xanh Long An”). Đối với các mục đích của Chính sách quyền riêng tư, “thông tin cá nhân” là những thông tin có thể định dạng hoặc xác định, liên quan đến một con người tự nhiên đang tồn tại.

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng.

Mục đích của Chính sách Quyền riêng tư của Công nghệ xanh Long An là mô tả quy trình thực hiện của chúng tôi liên quan đến dữ liệu thu được từ quý khách và/hoặc về quý khách và đảm bảo rằng quý khách hiểu rõ cách thức Công nghệ xanh Long An quản lý các dữ liệu đó. Chính sách Quyền riêng tư của Công nghệ xanh Long An được áp dụng cho tất cả trang web của Công nghệ xanh Long An và cho tất cả trường hợp mà một đơn vị thuộc Công nghệ xanh Long An thu thập và lưu giữ dữ liệu.

Chúng tôi đã cố gắng đơn giản hóa tối đa Chính sách Quyền Riêng tư của Công nghệ xanh Long An để đảm bảo tiêu chí dễ hiểu và dễ truy cập. Nếu quý khách không quen với các thuật ngữ mà chúng tôi sử dụng như “cookie”, “địa chỉ IP” và “trình duyệt”, hoặc nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về quy trình bảo mật của Công nghệ xanh Long An hoặc về nội dung của Chính sách Quyền Riêng tư này của Công nghệ xanh Long An, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Công nghệ xanh Long An luôn chú trọng đến quyền riêng tư của quý khách và khuyến khích quý khách dành thời gian để tìm hiểu quy trình thực hiện của chúng tôi.

1. Công nghệ xanh Long An và dữ liệu cá nhân

Công nghệ xanh Long An không kinh doanh dữ liệu cá nhân; do đó, Công nghệ xanh Long An sẽ không phân tích hoặc xử lý dữ liệu của quý khách vượt quá phạm vi cần thiết để cung cấp cho quý khách các dịch vụ và sản phẩm chất lượng cao. Để làm rõ, chúng tôi KHÔNG sử dụng dữ liệu của quý khách để theo dõi hoặc lập hồ sơ về quý khách ngoài pham vi cần thiết cho các hoạt động của chúng tôi.

2. Thông tin cá nhân được Chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng trong quá trình cung cấp sản phẩm của Công nghệ xanh Long An cho khách hàng. Việc thu thập thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được thực hiện theo Chính sách quyền riêng tư này khi có liên quan đến Sản phẩm của Công nghệ xanh Long An và theo sự cho phép của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của các khu vực pháp lý có liên quan.

Dưới đây là các nguồn thông tin được Chúng tôi thu thập:

 • Thông tin khách hàng cung cấp cho Chúng tôi: Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng cung cấp liên quan đến sản phẩm của Công nghệ xanh Long An.
 • Thông tin tự động: Một số loại thông tin nhất định được chúng tôi tự động thu thập khi khách hàng tương tác với sản phẩm của Công nghệ xanh Long An.
 • Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về khách hàng từ các nguồn khác, bao gồm các trang thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội và các nguồn công khai có sẵn.

Khách hàng sẽ được thông báo nếu một số thông tin cá nhân nhất định bắt buộc hoặc tùy chọn cung cấp. Nếu các thông tin bắt buộc không được cung cấp theo yêu cầu, khách hàng sẽ không thể sử dụng một số tính năng nhất định đối với Sản phẩm của Công nghệ xanh Long An.

Dưới đây là các loại thông tin được Chúng tôi thu thập:

 • Thông tin liên quan đến danh tính của khách hàng;
 • Hình ảnh, giọng nói và các đặc điểm nhận dạng khác mang tính cá nhân của khách hàng khi tham dự một sự kiện của Công nghệ xanh Long An hoặc sử dụng Sản phẩm của Công nghệ xanh Long An;
 • Mã định danh cá nhân và mật khẩu được mã hóa;
 • Dữ liệu thanh toán;
 • Thông tin về thuế và về công ty;
 • Dữ liệu quan hệ thương mại;
 • Dữ liệu hóa đơn;
 • Dữ liệu thông tin liên hệ;
 • Dữ liệu đăng ký nhận email của Công nghệ xanh Long An;
 • Sở thích của khách hàng được thu thập thông qua biểu mẫu hoặc được suy ra từ việc sử dụng Sản phẩm của Công nghệ xanh Long An;
 • Thông tin liên hệ và trao đổi với Chúng tôi;
 • Dữ liệu điều hướng và tương tác kỹ thuật;
 • Dữ liệu vị trí.

3. Cookie

Cookie là các tệp tin nhỏ được lưu trữ cục bộ trong bộ nhớ cache trên trình duyệt Internet của khách truy cập trang web. Cookie giúp các trang web của chúng tôi thân thiện hơn với người dùng, hiệu quả và an toàn hơn và được sử dụng để đo lường việc sử dụng các trang web của chúng tôi. Quý khách có thể tự mình chỉ định các cài đặt phù hợp cho cookie trong trình duyệt của mình.

4. Dữ liệu chúng tôi nhận được từ các nguồn khác 

Chúng tôi có thể nhận dữ liệu của Quý khách từ các đối tác của chúng tôi khi Quý khách mua các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi từ các đối tác này, đặc biệt là khi Công nghệ xanh Long An  thực hiện các dịch vụ hoặc phân phối sản phẩm cho Quý khách hoặc để áp dụng các bảo hành liên quan đến sản phẩm. Trong những tình huống này, các đối tác của chúng tôi sẽ cung cấp cho chúng tôi tên của Quý khách, phương thức liên hệ với Quý khách (chẳng hạn như số điện thoại hoặc địa chỉ email) và thông tin cần thiết để bàn giao sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như địa chỉ bưu chính hoặc dữ liệu vị trí địa lý ở dạng khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu về Quý khách từ các cơ sở dữ liệu công khai, nếu Quý khách ứng tuyển vào một vị trí tại Công nghệ xanh Long An và vị trí đó phù hợp với việc thu thập dữ liệu đó, chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu được đăng tải công khai, chẳng hạn như dữ liệu Quý khách cung cấp trên các nền tảng truyền thông xã hội.

Ngoài ra, nếu Quý khách chọn tương tác hoặc kết nối với chúng tôi thông qua mạng xã hội, một số dữ liệu đăng tải công khai từ tài khoản mạng xã hội của Quý khách có thể được chia sẻ với chúng tôi.

5. Chúng tôi sử dụng dữ liệu

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của Quý khách để cung cấp cho Quý khách các sản phẩm và dịch vụ theo cách hiệu quả nhất.

Cụ thể hơn, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của Quý khách:

 • Để trao đổi thông tin với Quý khách, đặc biệt là để đáp ứng các yêu cầu và trả lời thắc mắc của Quý khách và điều chỉnh thông tin liên lạc đó cho phù hợp với tình hình của Quý khách;
 • Để cung cấp các hỗ trợ khách hàng và liên hệ với Quý khách về các sản phẩm và dịch vụ mà Quý khách mua, đặc biệt là để đảm bảo an toàn và trong khi bảo trì;
 • Để xử lý và thực hiện đơn đặt hàng của Quý khách, bao gồm cả việc giao hàng và thực hiện các dịch vụ tại chỗ, và thông báo trạng thái đơn đặt hàng;
 • Để tạo, quản lý và thông tin cho Quý khách về tài khoản của Quý khách (bao gồm cả nhật ký sự kiện cho các sản phẩm của Quý khách);
 • Để kịp thời thông báo cho Quý khách về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện, chương trình khuyến mãi và truyền thông marketing của chúng tôi;
 • Để cung cấp cho Quý khách quyền truy cập vào các dịch vụ và chức năng trực tuyến;
 • Để đánh giá đơn xin việc của Quý khách và để thúc đẩy và có thể hoàn tất quá trình tuyển dụng;
 • Để vận hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như phát triển các sản phẩm, dịch vụ và quy trình mới hoặc cải tiến những quy trình hiện tại, thực hiện nghiên cứu thị trường, tối ưu hóa hoạt động marketing cũng như tiếp cận các thông lệ và quản lý trang web của chúng tôi;
 • Để bảo vệ khách hàng và các hoạt động của chúng tôi khỏi các rủi ro và hành vi bất hợp pháp, đặc biệt là thông qua xác minh danh tính của Quý khách khi cần thiết cho mục đích bảo mật;
 • Tuân thủ các luật, yêu cầu, tiêu chuẩn và chính sách hiện hành.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu của Quý khách cho các mục đích khác mà chúng tôi sẽ nêu rõ tại thời điểm thu thập dữ liệu.

Công nghệ xanh Long An xử lý dữ liệu của Quý khách thường là dựa trên cơ sở pháp lý là chúng tôi có lợi ích kinh doanh chính đáng để làm như. Trong các trường hợp khác, cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của Quý khách sẽ là một trong những cơ sở sau:

 • Thực hiện hợp đồng với Quý khách hoặc bên có liên quan;
 • Đã có được sự chấp thuận của Quý khách (trong trường hợp đó Quý khách có thể rút lại ý kiến chấp thuận này vào bất kỳ lúc nào); hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Tùy từng trường hợp, chúng tôi phải có được sự chấp thuận của Quý khách, là một trong các bước của quy trình Quý khách gửi dữ liệu hoặc Quý khách yêu cầu sử dụng một trong các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: Quý khách phải chấp thuận cho chúng tôi thu thập dữ liệu của Quý khách trong quy trình đăng ký nhận bản tin của chúng tôi theo cách tương tự như khi chúng tôi cấp cho Quý khách quyền truy cập các trang web của Công nghệ xanh Long An.

Chúng tôi có thể tạo dữ liệu ẩn danh từ Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về Quý khách và những người khác. Dữ liệu ẩn danh có thể bao gồm thông tin phân tích và thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua cookie. Chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân thành dữ liệu ẩn danh bằng cách loại trừ thông tin nhận dạng cá nhân (chẳng hạn như tên của Quý khách). Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Ẩn danh này cho các mục đích của riêng mình, bao gồm cả việc phân tích các hình thức sử dụng để tối ưu hóa trang web của chúng tôi. “Dữ liệu ẩn danh” có nghĩa là dữ liệu và thông tin không thể hiện đặc điểm nhận dạng của Quý khách, dù riêng lẻ hay kết hợp với thông tin khác có sẵn cho bên thứ ba.

6. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

Các sản phẩm của Công nghệ xanh Long An có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và liên kết tới các trang web và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về Khách hàng khi Khách hàng tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ. Mọi quyền truy cập và sử dụng các liên kết hoặc trang web của bên thứ ba không bị điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư này, mà thay vào đó được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quy định về thông tin của các bên thứ ba.

Phân tích của bên thứ ba. Sản phẩm của Công nghệ xanh Long An có thể sử dụng các dịch vụ do bên thứ ba vận hành (ví dụ: Google Analytics), những bên đang sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để hiểu việc sử dụng Sản phẩm của Công nghệ xanh Long An và báo cáo về các hoạt động và xu hướng. Dịch vụ này cũng có thể thu thập thông tin về việc sử dụng các trang web, ứng dụng và tài nguyên trực tuyến khác theo thời gian.

Tính năng plugin mạng xã hội. Chúng tôi sử dụng tính năng plugin mạng xã hội trên trang web của mình, ví dụ: Facebook, YouTube, Instagram và LinkedIn. Khi khách hàng xem một trang web có chứa plugin, trình duyệt của khách hàng sẽ tạo liên kết trực tiếp đến máy chủ của bên thứ ba. Nếu khách hàng đã đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình, nền tảng mạng xã hội sẽ ghi lại lượt truy cập vào tài khoản mạng xã hội của khách hàng. Vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của nền tảng mạng xã hội để biết thêm thông tin.

 

7. Cách chúng tôi chia sẻ và chuyển giao dữ liệu của Quý khách

7.1 Chia sẻ dữ liệu của Quý khách 

Trong hầu hết các trường hợp, dữ liệu của Quý khách sẽ không được chia sẻ với các tổ chức bên ngoài Công nghệ xanh Long An.

Trong một số trường hợp, chúng tôi buộc phải chia sẻ dữ liệu của Quý khách với các tổ chức khác, chẳng hạn như nếu Quý khách yêu cầu các dịch vụ Công nghệ xanh Long An không thể trực tiếp cung cấp mà phải thông qua các đối tác kinh doanh. Trong những trường hợp này, các tổ chức được chúng tôi chia sẻ một số dữ liệu của Quý khách sẽ phải sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu của Quý khách chỉ cho mục đích thực hiện các dịch vụ mà chúng tôi yêu cầu từ họ.

Khi cần thiết, dữ liệu của Quý khách có thể được chia sẻ với:

 • Các tổ chức thuộc Công nghệ xanh Long An;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ được chúng tôi thuê để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi, bao gồm các nhà quảng cáo và mạng quảng cáo cần dữ liệu đó để chọn và phân phối các quảng cáo có liên quan cho Quý khách hoặc những người khác.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ cho Công nghệ xanh Long An được sử dụng trong các quy trình liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà Quý khách mua từ chúng tôi;
 • Các cơ quan chức năng và các cơ quan công quyền khác phù hợp với yêu cầu của pháp luật.

Khi lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, đặc biệt là những đơn vị cung cấp giải pháp kỹ thuật số giúp xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách, chúng tôi rất chú ý đến mức độ họ tuân thủ với các luật về quyền riêng tư như Quy định Chung về Bảo vệ dữ liệu và việc họ tôn trọng các nguyên tắc về quyền riêng tư.

7.2    Chuyển giao dữ liệu của Quý khách 

Các hoạt động toàn cầu của Công nghệ xanh Long An có thể dẫn đến việc chúng tôi phải chuyển dữ liệu đến một quốc gia áp dụng luật bảo vệ dữ liệu khác. Khi điều này phát sinh, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ thông tin đó, đặc biệt là thông qua việc yêu cầu tất cả các công ty con của chúng tôi tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư của Công nghệ xanh Long An và chỉ chuyển dữ liệu cho mục đích công việc có liên quan.

8.    Quý khách kiểm soát dữ liệu của chính mình và các lựa chọn của Quý khách về xử lý dữ liệu của mình

Điều quan trọng trong triết lý của chúng tôi về quyền riêng tư là đảm bảo rằng Quý khách cảm thấy thoải mái với cách dữ liệu của mình được xử lý. Qua đó, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc nếu muốn truy cập dữ liệu của mình, sửa chữa nó hoặc trong một số trường hợp, xóa nó đi, và nếu Quý khách muốn chọn cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của Quý khách, chẳng hạn như thông qua quản lý các thông số liên quan đến cách chúng tôi trao đổi thông tin với Quý khách. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện kịp thời đúng theo yêu cầu của Quý khách.

Ngoài ra, Quý khách có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát có thẩm quyền.

9.    Lưu giữ dữ liệu của Quý khách

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của Quý khách trong thời hạn cần thiết để thực hiện mục đích thu thập dữ liệu. Điều này thường có nghĩa là dữ liệu sẽ vẫn được lưu giữ trong chừng mực chúng tôi đang tiếp tục mối quan hệ với Quý khách và trong một khoảng thời gian nhất định có thể được yêu cầu theo luật hiện hành.

10.    Bảo vệ dữ liệu của Quý khách 

Trong các hoạt động của mình, Công nghệ xanh Long An sử dụng các công nghệ và giải pháp tiên tiến trong việc xử lý dữ liệu của Quý khách để đảm bảo sự bảo vệ và tính toàn vẹn của dữ liệu. Chúng tôi đang hợp tác với một số nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất trên thế giới và chúng tôi thuê các chuyên gia để vận dụng các biện pháp bảo vệ kỹ thuật số và thực tế.

Tuy nhiên, dù cho có thực hiện các nỗ lực bảo mật tốt nhất, chúng tôi cũng không thể ngăn chặn được tất cả các nguy cơ trong quá trình truyền dữ liệu trên Internet và các lỗ hổng bảo mật có thể vẫn tồn tại. Chắc chắn rằng dữ liệu không thể được bảo vệ hoàn toàn khỏi sự truy cập của các bên thứ ba và Quý khách nên thận trọng khi truyền dữ liệu trên Internet.

11.    Cập nhật về Chính sách Quyền riêng tư của Công nghệ xanh Long An

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Quyền riêng tư của Công nghệ xanh Long An tùy từng thời điểm để điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi trong hoạt động của chúng tôi và/ hoặc trong các quy định hiện hành. Các bản cập nhật sẽ được phản ánh trên trang này và nếu có thay đổi quan trọng trong bản cập nhật, chúng tôi sẽ gửi cho Quý khách thông báo rõ ràng hơn về vấn đề này.

12.    Phần nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi

Vì các sản phẩm của chúng tôi có thể được bán thông qua mạng lưới các nhà cung cấp và đối tác, Quý khách vui lòng lưu ý rằng các nhà cung cấp và đối tác này sẽ có các chính sách và thông lệ riêng về quyền riêng tư. Mặc dù chúng tôi rất tỉ mỉ trong việc lựa chọn các nhà cung cấp và đối tác của mình, nhưng chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các chính sách và thông lệ của họ về quyền riêng tư. Do đó, Quý khách nên kiểm tra chính sách quyền riêng tư của họ trước khi gửi bất kỳ dữ liệu nào cho các tổ chức này. Quý khách cũng nên làm như vậy với các đường liên kết mà chúng tôi có thể cung cấp đến các trang web không phải là trang web của Công nghệ xanh Long An.

Công nghệ xanh Long An cũng có thể cung cấp các video YouTube có thể xem được từ các trang web của Công nghệ xanh Long An hoặc cung cấp video trên kênh YouTube của Công nghệ xanh Long An. Trong những trường hợp này, YouTube có thể thu thập dữ liệu của Quý khách và Quý khách nên kiểm tra các chính sách quyền riêng tư của YouTube trước khi Quý khách sử dụng các dịch vụ của YouTube hoặc gửi bất kỳ dữ liệu nào cho YouTube. YouTube là một dịch vụ của Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Thông tin của Quý khách được YouTube thu thập có thể được truyền đến và lưu trữ trên máy chủ của Google tại Hoa Kỳ.

13.    Cách thức liên hệ với chúng tôi

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách Quyền riêng tư của Công nghệ xanh Long An, hoặc nếu Quý khách muốn truy cập dữ liệu của mình hoặc nếu Quý khách muốn quản lý các thông số của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email theo địa chỉ: customerservice@lagreentech.com.vn