LONG AN GREEN TECH VINH DỰ THAM GIA HỘI CHỢ QUỐC TẾ LA HABANA LẦN THỨ 39 (FIHAV 2023)

FIHAV là sự kiện thường niên lớn nhất khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe. Sản phẩm của Long An Green Tech được đánh giá cao về chất lượng và tích hợp tốt với thị trường Cuba và khu vực Mỹ Latinh nói chung. Sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp Việt Nam tại FIHAV 2023 là bước quan trọng, chứng tỏ cam kết của họ trong việc mở rộng hợp tác với các đối tác tại thị trường Cuba. Điều này dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới.

xem bài viết