(Phiên bản 2022) Tinh chất ampoule tái tạo phục hồi chuyên sâu 50ml