(Phiên bản 2022) Kem ốc sên tái tạo phục hồi da hoàn hảo 50ml