MRS. NGUYỄN THỊ LAI VÀ SẢN PHẨM CỦA LAGREENTECH TẠI “XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM AI CẬP”

Trong hai ngày 7 – 8/9, các doanh nghiệp và Đoàn công tác của Bộ Công Thương Việt Nam đã có dịp đến thăm Ai Cập, tham dự chuỗi hoạt động: Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam Ai Cập, trao đổi chính sách với Bộ Công Thương Ai Cập, làm việc với Cục xúc tiến đầu tư Ai Cập, làm việc với Liên đoàn các phòng thương mại Ai Cập và thăm một số siêu thị lớn tại Cairo. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại đầu tư lớn nhất giữa hai nước kể từ khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Tại sự kiện lần này, Mrs. Nguyễn Thị Lai -Chủ tịch Công ty LAGreenTech đã tham dự và giới thiệu các sản phẩm của LAGreenTech đến với gần 60 doanh nghiệp Ai Cập. Thông qua hoạt động này, LAGreenTech đã tìm thấy triển vọng xuất khẩu vào Ai Cập cũng như từng bước đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của Khách hàng và thị trường này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *